Բացառիկ Փաստեր . Տիգրան Մեծը բանակցել և օգնել է ստրուկների ապստանբության առաջնորդ Սպարտակին

Սևթ, թրակիայի արքա, Սպարտակի նախնիներից, ով չենթարկվեց Ալեքսանդր Մակեդոնացուն։Թրակիա տեղանունը հույների կողմից է հնարվել, թրակիացիները իրենց համարել են ԱՐԵՐ, արմեններ, որ նշանակել է արևորդիներ։

Թրակերենը համարվում է մեռած լեզու, իսկ վերջերս դակերի, թրակիացիների և փռուգիացիների լեզուն համեմատում են հայերեն արմատական բառերի հետ /կան գիտական աշխատություններ/։

Հիշեցնեմ որ Տիգրան Մեծը Միհրդատի հետ բանակցել և օգնել են ստրուկների ապստանբության առաջնորդ Սպարտակին։Ավելին, նրա զորքերը վերապատրաստվել էին հռոմեացի սպայի կողմից, որին ուղարկել էր Սերտուրիուսը, Միհրդատի հովանավորությամբ։

Սպարտակ նշանակում է նիզակ բռնող, իսկ հայերենում պատահական նմանություն կա ՍՊԱՐ- ասպար-/փոքր կլոր վահան/ բառի հետ։Եզրակացությունները մտքում արեք, լավ ուսումնասիրություններից հետո գրեք ինչքան ուզում եք։

Սուքիաս Թորոսյան

Բացառիկ Փաստեր . Տիգրան Մեծը բանակցել և օգնել է ստրուկների ապստանբության առաջնորդ Սպարտակին

Оставьте комментарий