Վայրկյաններ_առաջ բռնեցին Նիկոլի_թշնամուն. Երևանի կենտրոնում բոյ_սկսեց

Վայրկյաններառաջ բռնեցին Նիկոլիթշնամուն. Երևանի կենտրոնում բոյ_սկսեց

Оставьте комментарий