ՆԻԿՈԼԸ ԾԵՓԵՑ_ՊԱՏԻՆ_ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ, ՍԵՐԺ, ՔՈՉԱՐՅԱՆ ՀԱՎՍԱՐ ԶԳԱՍՏ_ԵՍ, ՈՐ ԽՈՍՈՒՄ ԵՄ ԿԱՆԳՆԵՔ

ՆԻԿՈԼԸ ԾԵՓԵՑՊԱՏԻՆԹՈՎՄԱՍՅԱՆ, ՍԵՐԺ, ՔՈՉԱՐՅԱՆ ՀԱՎՍԱՐ ԶԳԱՍՏ_ԵՍ, ՈՐ ԽՈՍՈՒՄ ԵՄ ԿԱՆԳՆԵՔ

Оставьте комментарий